Přeskočit na obsah

Slovníček XR pojmů

Přehled základních pojmů a XR terminologie

360stupňové video
Imerzivní videa nebo sférická videa, kde je pohled do všech směrů zaznamenán současně pomocí všesměrové kamery.

3D model
3D model je digitální reprezentace objektu, která má délku, šířku a hloubku.

5G
Technologický standard 5. generace pro širokopásmové mobilní sítě, který nabízí větší šířku pásma a vyšší rychlost stahování.

Analytika
Informační metriky vyplývající z analýzy událostí v XR a reálném světě.

Avatar
Virtuální reprezentace jedince, která může mít realistické nebo animované rysy a která může zprostředkovat pocit identity.

Cybersickness
Nevolnost z pohybu ve virtuální realitě.

Digitální dvojče
Replika fyzického objektu nebo prostoru v digitální podobě.

Digitální vlákno
Digitální vlákno vytváří uzavřenou smyčku mezi fyzickým a digitálním světem, která pokrývá celý životní cyklus výrobku a zajišťuje dostupnost přesných informací o výrobku a procesu.

Fotogrammetrie
Proces, při kterém se několik fotografií osoby, předmětu nebo místa spojí dohromady a vytvoří se 3D digitální dvojče.

Gamifikace
Digitalizace neherních aplikací do formátů, které využívají bodové hodnocení, způsoby zapojení, pravidla hry a systém odměn k podpoře konkrétní reakce a posílení pocitu osobního úspěchu.

Geolokace
Identifikace zeměpisné polohy uživatele nebo zařízení.

Gesta
Neverbální forma komunikace, obvykle pohyby rukou, obličeje nebo jiných částí těla.

Haptická a silová zpětná vazba
Vibrace a silová zpětná vazba poskytované prostřednictvím ovladačů, nositelných rukavic nebo celotělových haptických obleků simulují skutečný dotek a sílu, což zvyšuje realističnost interakcí.

Imerze (pohlcení, ponoření)
Psychologický stav bytí ve virtuálním prostředí. Pocit ponoření do virtuálního prostoru díky smyslové zpětné vazbě, interaktivitě a prostorovému povědomí.

Internet věcí (IoT)
Systém souvisejících počítačových zařízení, softwaru, objektů, zvířat nebo osob s jedinečnými identifikátory (UID) a schopností přenášet data prostřednictvím sítě, aniž by byla nutná interakce člověka s člověkem nebo člověka s počítačem.

Latence
Zpoždění mezi akcí uživatele a reakcí technologie. Nízká latence je pro pohodlný zážitek z VR/AR zásadní.

Lokomoce
Způsob, jakým se uživatel pohybuje ve virtuálním prostředí.

Metaverse
Svět, ve kterém se nacházíte, když jste ve virtuální a rozšířené realitě, nebo společný svět všech kombinovaných virtuálních nebo rozšířených prostor.

Náhlavní souprava (HMD, Headset)
Hardwarová jednotka - např. náhlavní souprava VR – nošená na hlavě uživatele, která mu umožňuje vizualizovat a ponořit se do virtuálního softwarového obsahu.

Navigace
Způsob, jakým se můžete pohybovat ve virtuálním prostředí.

Okluze
Skrytí objektu před pohledem pomocí umístění jiných objektů v zorném poli uživatele.

Pixel
V digitálním obraze nejmenší fyzický bod a prvek obrazu zobrazený na obrazovce.

Pohled
Přímý bod vidění měřený náhlavními soupravami XR, který umožňuje interakci s digitálními zážitky bez použití rukou.

Polygon
Rovinný obrazec vymezený řadou přímek, které tvoří uzavřený mnohoúhelník. 3D objekty se vytvářejí při vykreslování polygonů do drátěného modelu.

Portál
Místo ve virtuálním prostoru, které umožňuje uživateli projít do jiného trojrozměrného světa.

Prostorové výpočty
Interakce člověka s počítačem, při níž stroj manipuluje s reakcemi na skutečné objekty a prostory.

Prostorový zvuk
3D zvukové efekty zabudované do prostředí prostorového zvuku zážitku.

Rozšířená realita (AR)
Umístění digitálního obrazu nebo hologramu do pohledu uživatele na reálný svět prostřednictvím digitálního zařízení, například chytrého telefonu, tabletu nebo náhlavní soupravy.

Sledování pohybu hlavy
Sleduje polohu hlavy uživatele v HMD za účelem orientace virtuálního prostředí z pohledu uživatele.

Sledování pohybu očí
Použití kamer a senzorů v náhlavní soupravě k výpočtu místa, kam se dívají oči uživatele. Může umožnit ovládání pohledu uživatelem a umožňuje zachycovat údaje o uživateli.

Sledování pohybu rukou
Sledování rukou zachycuje pohyb rukou uživatele, takže skutečné pohyby rukou nahrazují ovladače a umožňují uživateli přirozenější interakci s 3D objekty v pohlcujícím světě. Pohyby rukou lze sledovat z HMD, haptických rukavic nebo nositelných zařízení.

Sledování polohy
Mapování pohybu uživatele ve fyzickém světě na virtuální prostředí. Může být omezeno velikostí místnosti a délkou kabelu (pokud je náhlavní souprava připojena k počítači). Ne všechny náhlavní soupravy umožňují sledování polohy.

Smíšená realita (MR)
Umožňuje, aby fyzické a digitální objekty mohly vedle sebe existovat a interagovat v reálném čase.

Teleportace
Použití ovladače k přenosu z jednoho bodu do druhého bez nutnosti překonávat fyzický prostor mezi jednotlivými místy.

Tepelné mapy
Nástroj pro vizualizaci dat, který využívá sledování očí k zobrazení oblastí, které jsou z pohledu uživatele nejzajímavější.

Učení založené na hře
Učební zážitky přebalené do podoby her, aby se zvýšilo zapojení do obsahu a jeho zapamatování. Mohou podpořit kritické nebo strategické myšlení a být použity k podpoře účastníků, kteří se jinak nezapojují.

Umělá inteligence (AI)
Inteligence, kterou počítače prokazují při napodobování lidských kognitivních funkcí, jako je řešení problémů a učení.

Virtuální realita (VR)
Simulace 3D prostředí, které je zobrazeno prostřednictvím náhlavní soupravy. Pomocí ovladačů může uživatel interagovat s virtuálním obsahem.

Vykreslování (Rendering)
Prostřednictvím počítačového algoritmu je generování 2D a 3D obrazů zpracováno tak, aby se zvýšila efektivita a výkonnost na nejvyšší možné úrovni.

WebAR
WebAR je zkratka pro Web-based Augmented Reality a je to relativně nová technologie, která ke svému fungování nevyžaduje mobilní aplikaci. Uživatelé mohou přistupovat k zážitkům AR přímo ze svého smartphonu pomocí nativního fotoaparátu a mobilního webového prohlížeče. 

Wireframe (drátěný model)
Plán, který zahrnuje vykreslené 3D objekty pro vizualizaci fungování prototypu.

XR
Všechna reálná i virtuální prostředí a interakce vytvářené technologiemi a nositelnými zařízeními. Souhrnný termín pro virtuální realitu (VR), rozšířenou realitu (AR) a smíšenou realitu (MR).

Zorné pole
Označuje úhel měřený ve stupních v zorném poli uživatele náhlavní soupravy.

Domluvit konzultaci

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.