PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI?

ŠIROKÁ ŠKÁLA ŘEŠENÍ

Naše řešení jsou rozmanitá, stejně jako možnosti rozšiřování nebo budování virtuální reality. Nové technologie nabízejí prakticky neomezené možnosti a umožňují realizovat bezpočet zajímavých scénářů.

01_comm

Spolupráce a komunikace

 • Virtuální schůzky
 • Kreativní porady
 • Přednášky a prezentace
 • Firemní akce a telekonference
 • Gamifikace ve firemním prostředí
 • Relaxace
02_assist

Podpora práce v terénu a asistence

 • Asistovaná vzdálená podpora
 • Kontroly, instalace a servis
 • Úkony montáže a údržby
 • Pracovní postupy a návodky
 • Přístup k dokumentaci
 • Audity, certifikace a protokolování
03_prototype

Návrh produktů a prototypy

 • Zobrazení architektonických objektů (BIM)
 • Vizualizace výkresů a schémat
 • Spolupráce vývojových center
 • Zobrazení CAD a PLM dat
 • Rychlé návrhy a ladění se zákazníkem
 • Simulace provozních podmínek
04_dev2

Výroba a logistika

 • Vizualizace prostor výroby a skladu
 • Montážní postupy a kontrola
 • Optimalizace pracovních postupů
 • Prevence a údržba strojů a zařízení
 • Skladové operace
 • Zobrazování informací v reálném čase
05_edu

Školení a vzdělávání

 • Školení nových zaměstnanců
 • Adaptace nových postupů a zařízení
 • Školení s využitím simulátorů
 • Specializovaná bezpečnostní školení
 • Soft Skills školení
 • Specifická školení na míru
06_sales

Prodej a marketing

 • Virtuální profil a sídla
 • Interaktivní katalog produktů
 • Schůzky se zákazníky a partnery
 • Předvedení produktů, simulace užívání
 • Modelování firemního prostředí
 • Veletrhy

IMMERSIVE TECHNOLOGIES

XR INSPIRACE

„Future made today” je naše kreativní video shrnující naši představu o využití virtuální a rozšířené reality v praxi, včetně souhrnu inspirativních scénářů.

IMMERSIVE TECHNOLOGIES

SLUŽBY

Pomůžeme Vám v kterékoliv fázi Vašich digitálních projektů. Projdeme a vytvoříme s Vámi efektivní scénáře, doporučíme Vám nejvhodnější technologie, pomůžeme Vám je otestovat a uvést v život.

Nabízíme Vám tyto služby:

case2

XR Business case

Business Case je nástrojem pro evaluaci nebo obhajobu XR projektu. Poskytuje manažerský pohled na XR iniciativu, definuje hlavní scénáře, očekávání a přínosy. Shrnuje hlavní technologické možnosti a podmínky úspěšné realizace projektu.

Výstupem Business Case je manažerská rekapitulace za účelem rozhodnutí zákazníka o realizaci projektu a přístupu k němu.

proof

XR Proof of concept

V průběhu Proof of Concept společně ověříme, zda jsou XR technologie vhodným nástrojem pro zamýšlené scénáře a strategii zákazníka, jaké jsou technické a organizační podmínky pro jejich nasazení a rozvoj. Součástí Proof of concept je pilotování technologií a vyhodnocení finančních metrik plánovaného projektu.

Výstupem  Proof of Concept je rozhodnutí o pokračování a způsobu realizace XR projektu v jeho plném rozsahu.

project

XR Projekty

XR projekty realizujeme na základě připraveného zadání, ideálně předchozího Proof of Concept nebo Business Case.

Protože úspěch digitálních iniciativ je podmíněn adopcí technologií jejich uživateli, klademe důraz na průběžnou komunikaci, zapojení sponzorů, zpětnou vazbu a vyhodnocení projektu.

finance

XR Financování

Ověříme, za Vaše digitální iniciativa spadá do některého z rozvojových EU programů, případně jakým dalším vhodným způsobem ji lze financovat.

IMMERSIVE TECHNOLOGIES

O NÁS

Jsme tým odborníků se zkušenostmi z podnikového prostředí a velmi dobře rozumíme firemním procesům. S využitím high-tech technologií navrhujeme našim zákazníkům XR koncepty rozšířené a virtuální reality tak, aby se jim otevřely nové možnosti spolupráce, potenciál pro nové produkty či služby, pro nové formy vzdělávání, nebo pro získání konkurenční výhody.

Vytváříme prostor pro inovace, které přinášejí hodnotu a jsou udržitelné. Navrhujeme profesionální řešení v oblastech:

features
Virtual reality (VR)

features
Augmented reality (AR)

features
Mixed reality (MR)

V některých scénářích lze také navržená řešení rozšířit o komponenty IoT a AI.

K tomu, aby byly koncepty a řešení “nové reality” úspěšné, však nestačí jen moderní technologie. Je potřeba doplnit je o nezbytné prvky, které jsou důležité pro úspěšné využití nových možností zaměstnanci a zákazníky.

Soustředíme se také na:

 • Kvalitní obsah vytvářených prostředí
 • Ergonomii a přívětivost pro uživatele
 • Reálný prožitek a vtažení do “nové reality”
 • Inovace a kvalitní propojení všech využitých technologií a nástrojů

IMMERSIVE TECHNOLOGIES

NÁŠ TÝM

Baví nás technologie, ambiciózní projekty a spolupráce s našimi zákazníky. Jsme ale také zkušenými manažery, náročnými na sebe i výsledky naší práce. Proto se na nás můžete spolehnout.

Robert Paskovský
partner
Roman Haluzík
partner
Miloš Kačer
partner
Václav Kotora
partner

SPOJTE SE S NÁMI

KONTAKT

Jsme tady pro naše zákazníky a partnery. Prosím sdělte nám důvod Vašeho zájmu a rádi se Vám ozveme.

 • phone+420 724 661 807
 • emailinfo@imm-tech.eu