Přeskočit na obsah

Technologie XR a AI jsou gamechangery ve vzdělávání

  • XR Článek
  • Miloš Kačer Miloš Kačer

Rozhovor pro Českou asociaci umělé inteligence: Přinášíme rozhovor s Milošem Kačerem, jehož pracovní láskou se staly XR technologie jdoucí ruku v ruce s cílem přinášet nejen do školství moderní témata a postupy. Miloš zastupuje značky Immersive Technologies, Calliditas Edutainment, Educallix a celou řadu zajímavých projektů. Povídali jsme si o vzdělávání, umělé inteligenci, byznysu, kritickém myšlení, budoucnosti a dalších tématech, která hýbou světem.

Jak byste stručně popsali hlavní cíle a poslání společnosti Calliditas Edutainment?

Calliditas Edutainment je součástí technologické platformy, jejíž vizí je klastr spojující firmy s podobnými produkty, technologiemi a pohledem na inovace v mantinelu pokročilých technologií typu XR, AI a dalších. „Edutainment“ je naše původní značka směrem do vzdělávání, kde jsme si už v roce 2017 vytyčili jasné cíle a vize přinášet do českého vzdělávacího systému osvětu v oblasti umělé inteligence a XR technologií a témata jako je kritické myšlení, kyberbezpečnost a komunikace v kyberprostoru. Vize byla „dotek budoucnosti“ – proškolit a zaujmout co nejvíce studentů a ukázat jim, kam směřuje současný svět, co se témat a technologií týká, a jak se pravděpodobně promění trh práce, kterého budou jednou součástí.

V roce 2021 jsme na základě poznatků z Calliditas Edutainment a ze zkušeností mého kolegy Václava Kotory, odborníka z oboru procesní optimalizace firem, stáli spolu s dalšími kolegy u vzniku společnosti Immersive Technologies, která se primárně věnuje implementaci XR technologií do firemního prostředí, s cílem najít v těchto technologiích užitek, ať již formou zvýšení efektivity nebo snížením nákladů.

Pro spolupráci ČAUI a Calliditas bude pravděpodobně do budoucna primární nově založená značka Calliditas AI Fusion. Ta reflektuje náš zájem o technologii AI. Obdobně jako v oblasti XR se chceme profilovat i ve světě AI do role systémového integrátora.

Ze zkušeností s XR technologiemi víme, že v procesu implementace technologií hrají kromě procesně byznysového přístupu důležitou roli i vhodná didaktika a soft skills. Nechceme firmám radit jen konkrétní aplikace, ale preferujeme technologii integrovat v celé šíři a opírat se o výše zmíněné zkušenosti z ostatních segmentů a našich firem.

Přes svou krátkou historii jsme realizovali desítky výzkumných projektů v rámci již zmínění technologická platformy, kde intenzivně spolupracuje s VaV institucemi jako jsou XR Institut, Výzkumný ústav progresivních technologií, univerzitami ZČU a ČVUT a jejími předními akademiky, jejichž spolupráce si velmi vážíme. Jsme hrdi na již realizované obousměrné transfery know-how a zkušeností, které obohacují obě strany.

V současnosti chceme AI používat ve vzdělávání pod značkou „Calliditas Edutainment“, v kooperaci s XR technologiemi v naší společnosti „Immersive Technologies s.r.o.“, ale primárně chceme věnovat pozornost a energii značce „Calliditas AI Fusion„. Do spolupráce s ČAUI vkládáme velké naděje ohledně společného sdílení informací, novinek a inspirace.

Jakým způsobem propojujete nejnovější technologie a firemní CSR s českým školstvím?

Ve vší úctě k technologiím – ve vzdělávání je to primárně o mluveném slovu, takže o lektorovi a o didaktice práce s dětmi. Zakládáme si na respektujícím přístupu a vstřícné komunikaci. Prim mezi technologiemi určitě hraje virtuální a rozšířená realita, která nabízí 3D realitu, imerzi, kde se výborně mísí skvělá pozornost, zapamatovatelnost a nadšení zkoumat a objevovat.Takže vždy jde o to, správně nasetupovat mluvené slovo, skloubit ho s doplňujícími informacemi na interaktivní tabuli či tabletu, a potom nechat prostor pro XR technologie. Tímto způsobem máme zpracovaná témata od environmentu, AI až po kyberšikanu či kritické myšlení. Největší radost máme z toho, že jsme to v roce 2017 tzv. „trefili“ a všechny témata jsou pozitivně přijímána firmami, pedagogy a hlavně studenty, což je pro mě i pro firmu nejdůležitější.

Je složité vybrat na základě firemní strategie to správné téma ke komunikaci a následně ho propojit s vybranou technologií?

Složité to není, ale je potřeba v této oblasti nasbírat nějaké zkušenosti. Je to především o kreativním týmu, správných informacích, podrobné rešerši klienta, ale naprosto primární je důvěra korporátní společnosti ve zvolené téma. Pokud bude téma neatraktivní nebo zastaralé, nebude to bavit nás, ani studenty, a projekt se nepodaří. Naštěstí se to neděje. Velmi důležité je rovněž vše vnímat v kontextu se strategií ESG dané firmy – environment, social, governance.

Mohli byste nám uvést příklad konkrétního úspěšného projektu spojujícího CSR a moderní vzdělávání?

Samozřejmě. Máme například projekty „Železniční Metaverse“ se společností Elektrizace železnic na téma železnice a trh práce budoucnosti nebo projekt „Přemýšlej“ se společností EP Industries na témata AI a kritického myšlení a mnoho dalších.

Můžete nám přiblížit, jak virtuální realita mění způsob, jakým učitelé vyučují a žáci se učí?

Motivace, zapamatovatelnost, pozornost a soustředěnost studentů je v dnešní postinformační době jedno velké téma. Virtuální realita svou podstatou tyto benefity nabízí. Její implementace do škol není jednoduchý proces, není to o tom zmáčknout jedno tlačítko, ale jedná se o sladění mnoha faktorů. Výsledek ale stojí za to.

Zvyšuje zapamatovatelnost učiva a pro učitele je to cenný nástroj, jak studenty namotivovat a zaujmout. Máme za sebou průkopnický projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Západočeské univerzity „Metodika a didaktika XR technologií v procesu vzdělávání“, kde jsme během minulých let nalezli mnoho cenných odpovědí. S XR technologiemi pracujeme už téměř 6 let, což z nás dělá na českém poli veterány :-).

Dovolíme si odskočit do nedávné minulosti. Jaký vliv měla pandemie COVID-19 na vaše aktivity? Vnímáte například posun k pozitivnějšímu vnímání technologií ve školství?

Samozřejmě velký. Ze začátku tu byla skoro panika, ale velmi rychle se to obrátilo, a dokázali jsme se velmi agilně a přirozeně přizpůsobit. Samozřejmě jsme museli dodržovat všechny hygienické normy a nařízení, a tak jsme hodně měsíců školili přes MS Teams. Z původního postoje, že jde o utopii, se stala velmi funkční realita. Virtuální realita šla stranou, ale vnímání a vděčnost studentů, strávit čas nad zajímavým tématem s někým jiným než je jejich pedagog, byla velká. Celkový postoj škol se změnil. Zlepšil se směrem k moderním technologiím, ale budu velmi kritický. V celoplošném měřítku to není dostatečná změna. Mezi školami jsou velké rozdíly a nejde o finance, ale o mindset.

Jakým způsobem se podílíte na rozvoji dovedností učitelů a lektorů, aby byli schopni efektivně využívat technologie ve výuce?

Od roku 2022 jsme se zaměřili i na pedagogy a vytvořili jsme postupně 3 akreditované vzdělávací programy pro pedagogy. Všechny se týkaly XR technologií a označil bych je za precedens ohledně komplexnosti. Vytvořili jsme všeobecný vzdělávací set ohledně povědomí o XR technologiích se zaměřením zejména na virtuální realitu. Navázali jsme simulací 45 minutové vyučovací hodiny ve STEM předmětech pomocí XR technologií, kde jsme pedagogy učili přesně využít potenciál této technologie. Vše jsme zakončili třetím programem, který se trochu futuristicky, ale nám je to tak blízké, týkal „Metaversu“ a vzdělávání. Vytvořili jsme pro pedagogy metaverse vzdělávací prostory, kde si mohli vyzkoušet, jaké by to bylo distančně učit studenty, nebo se sami vzdělávat, aniž by museli dlouze cestovat.

Jaké jsou podle vás budoucí trendy v oblasti technologicko-vzdělávacích iniciativ a jak se na ně připravujete?

AI – umělá inteligence. Jednoznačně. Velmi bych si přál, aby se zlepšila spolupráce tzv. tripartity – tj. rodič – student – pedagog, a aby pedagogové inklinovali postupně do přirozené role „průvodců vzděláváním“. Technologie XR a AI jsou gamechangery a mám velkou radost, že třeba Národní pedagogický institut zareagoval na téma AI naprosto skvěle a v čele s panem Ondřejem Neumajerem, Ph. D. vytvořil nesmírně kvalitní metodiky, didaktiky a celkové koncepty, jak pracovat v základním školství s technologií AI. To se u XR technologií nestalo. Tam se jednalo o obrovské časové zpoždění celého školského systému a ještě nebyly informace pedagogům předány v odpovídající kvalitě dle mého subjektivního názoru. Takže posun tu je. AI může ukázat v plné síle svůj potenciál a my chceme být samozřejmě u toho. Jsme velmi pyšní, že jsme v roce 2021 předběhli hlavní mainstreamovou vlnu a proškolili tématem AI, zpracovaným do tabletů, interaktivní aplikace, mluveného slova a do virtuální reality, téměř 8000 studentů.

Jakým způsobem může propojení umělé inteligence a virtuální/rozšířené reality přispět k rozvoji dovedností budoucí pracovní síly?

Nesmírně. Možnost prožít si, sáhnout si doslova na cokoliv, procvičit si přes XR technologie a dostat se k obrovskému informačnímu fondu přes AI, který může být pro studenta průvodcem, koordinátorem, optimalizátorem, analytikem – to vše by mělo vést k individualizaci vzdělávání a k přijetí větší odpovědnosti od samotného jedince. Nebude to o nálepkující a známkující škole, jako spíše o osobním rozvoji v různých etapách života.

A otázka na závěr! Jaký je podle vás stav českého školství v kontextu používání moderních vyučovacích technik?

Jedeme na půl plynu a je určitě prostor, kam zařadit vyšší rychlost. České školství by se mělo stále inspirovat zahraničním vzděláváním, ale mělo by si vzít některé věci i od svých alternativních odnoží, hlavně co se týká individualizace vzdělávání a průvodcovské role. Hierarchický přístup je přežitkem. „Svět se změnil“ …jak se říká v úvodu jedné velké filmové ságy nejmenovaného novozélandského režiséra. Nechci si nechávat závěrečné slovo pro sebe, ale musím poděkovat za založení ČAUI a za aktivitu, kterou celému projektu od počátku dáváte. Líbí se mi, že je to živý superorganismus, nikoliv strnulá institucionální schránka. Děkuji moc!

Zdroj.

Domluvit konzultaci

Souhlas s cookies

Pro co nejlepší zážitek z používání našeho webu od Vás potřebujeme souhlas se zpracováním souborů cookies. Jsou to malé soubory, které se dočasně ukládají ve vašem prohlížeči. Děkujeme, že nám ho dáte a pomůžete nám tak web dále zlepšovat.